مراسم تعزیه خوانی و مسجد

تعزیه به معنای متعارف، نمایشی است که در آن واقعهٔ کربلا به دست افرادی که هر یک نقشی از شخصیت‌های اصلی را بر دوش دارند، نشان داده می‌شود. این نمایش نوعی نمایش مذهبی و سنتی ایرانی-شیعی و بیشتر دربارهٔ کشته‌شدن حسین بن علی و مصائب اهل بیت است. هنر تعزیه از یک‌سو به بالندگی تئاتر در ایران کمک کرده و از سوی دیگر، نشانی هنری از مذهب شیعه است.

از مکانهای مطرح در زمینهٔ اجرای تعزیه در ایران می‌توان استانهای سمنان (شاهرود)-اصفهان-مرکزی-قم-تهران-مازندران-قزوین-البرز-کرمان-یزد-همدان-خوزستان-فارس-زنجان- بوشهر و خراسان رضوی و شهر آبعلی را نام برد.

عکس دسته جمعی خادمان امام حسین

عکسی از آشپزخانه قدیمی مسجد
حاج شعبانعلی کاشانی

آشپزخانه مسجد
قاسم نصیری

تعزیه قدیمی
حمیدرضایی
محسن شریفی راد درنقش سکینه
محمدعلیان

حمیدرضایی نقش علی اکبرع

تعزیه قدیمی
اسدالله رضایی
امیرحمزه محمدحسینی
حمیدرضایی

تصویر مربوط به ذاکر الحسین (ع)
مرحوم حاج غلامحسین نصیری

مراسم تعزیه ابعلی
سال ۱۳۷۴

عکس قدیمی از مرحوم مشهدی مجتبی احمدی.تعزیه دوطفلان

مراسم تعزیه ابعلی
سال ۱۳۷۴

مراسم شهادت حضرت زهرا
حسینیه سیدالشهدا ابعلی

تصاویر و اطلاعات بالا را کانال اوای آبعلی – محمدرضاقاسمعلی زاده برای ما ارسال کرده اند

ویدیو بالا را حسین زارع طراحی کرده است

مرحوم جواد سازنده

مرحوم جواد سازنده

مرحوم جواد سازنده

مرحوم جواد سازنده

ازسمت راست مجتبی حاج علی اکبری،تقی مهدوی،سید ابوالفضل رحمانی تعزیه حضرت مسلم حسینیه سیدالشهدا آبعلی

مرحوم جواد سازنده

مرحوم داود شریف آهی

محمود محمدی

تصاویر و اطلاعات بالا را عباس گل محمدی از کانال شهر آبعلی برای ما ارسال کرده اند