اطلاعات قدیمی شماره دو

اطلاعات قدیمی شماره دو

از راست،جواد سلطان آهی،محمود محمدی،مرحوم قاسم نصیری،محمد نوری،حمزه حمزه لویی،مختار اسماعیلی،محمدرضا صدهزاری،اصغرنصیری،مرحوم صفر نصیری حسن آقا باباییان در راه کشور ترکیه حسن آقا باباییان شهید احمدعلی کاشانی و آقای مهدی قربانی از سمت راست شهید عبدالرحمان صالحی و آقای مهدی قربانی زمین فوتبال خاکی آبعلی ازسمت راست آقای رضاشریف آهی،آقای فریدون نصیری و حسین نصیری …

اطلاعات قدیمی شماره دو خواندن بیشتر & raquo؛

اطلاعات قدیمی شماره یک

  به علت زیاد بودن تصاویر به صورت تکی و آلبوم در این صفحه قرار داده ایم اطلاعات تصاویر در زیر البوم به صورت تکی قرار گرفته است و برای دیدن تصاویر به ابعاد اصلی روی تصاویر چه در آلبوم و چه تکی کلیک کنید (برای دیدن صفحه ای اطلاعات قدیمی شماره دوم کلیک کنید) …

اطلاعات قدیمی شماره یک خواندن بیشتر & raquo؛